"אמוש"

משולש עיצוב תכלת שמאלי

סדנאות טכנולוגיות חוויתיות בשיתוף
.מועדון האמהות בחופשת לידה אמוש
במסגרת הסדנאות זוכות המשתתפות לפעילות
חוויתית של עיצוב ויצירת מוצר בכלים טכנולוגיים
חדשנים כמו עיצוב תעודות לידה והכנת לוח
.מונטסורי במדפסת חיתוכי לייזר

משולש עיצוב כחול ימני