דרך חדשה
ב-MAKE

תכנית לילדים בגילאי ג'-ה', ללא בעיות משמעת,
אשר יופנו ע"י מנהלי בתי הספר וירוכזו ע"י אגף ההשכלה בקהילה

משך התכנית כ-25 מפגשים שבועיים בני שעה וחצי.
שלוש קבוצות, לפי שכבות גיל (ג',ד',ה)

מטרות הפרויקט
– להנגיש ולחשוף את ילדי התכנית למגוון תחומי טכנולוגיה וחדשנות אשר ללא התוכנית לא
הייתה מתאפשרת חשיפה אליהם.
– לקדם את התפתחותם ואת הישגיהם ולצמצם פערים בתחומים אלו.
– לייצר דחיפה להישגיות, ולעורר את יצר הסקרנות.
– לייצר אינטראקציות חברתיות נוספות ע"י שיתוף פעולה עם תכניות נוספות של MAKE.
– לשפר השתלבות בביה"ס ע"י שיפור וביסוס הערכה עצמית הנובעת מהצלחות בתחומים
בלתי פורמליים.
– לחזק מעורבות של ההורים תחילה אל מול התכנית ולאחר מכן אל מול מערכת החינוך/
בית הספר.
– תחומים בהם נצפה פער בין ילדי התכנית לאוכלוסייה הכללית:
– שפה ואוריינות
– חשיבה מתמטית
– התנסות טכנולוגית-חדשנית
– מעורבות ההורים במערכות החינוך הפורמליות

התכנית הינה תוכנית מערכתית המשלבת אינטראקציה בין הפרט, המשפחה, והחברה:
– הפרט: ילדי התכנית ייקחו חלק בתכנית רחבה אשר תכלול בתוכה מגוון רחב של תחומים
טכנולוגיים-חדשניים, החל מהבסיס ועד לתכנים מתקדמים ומורכבים.
התכנית תהיה מותאמת לרמת הילדים הן בתכנים המקצועיים והן בהתאמת המדריך
וכישוריו.

– המשפחה: כחלק מתנאי הצלחת התכנית, וכחלק מהגורמים המובילים לפער של
התלמידים במערכת החינוך, ישנו ערך עליון לשילוב ההורים בתהליך התכנית הן בקיום
מפגשים מקצועיים להורים, והן בשיתוף מלא שלהם בכל מהלך התכנית.
ההורים יקבלו דף מידע מפורט המסביר את מהות התכנית, ויוזמנו לשיעורים ומפגשים
שיקבעו מראש. חלק מהשיעורים יתמקדו בצמצום הפערים הטכנולוגיים של הורי
התלמידים עצמם.

– החברה: בעקבות היעדר תחושת השייכות של התלמידים בחברה, יזכו התלמידים
לאפשרויות שילוב מגוונות כחלק מהתוכנית- התלמידים יתנסו בשיעורים המשלבים ילדים
נוספים הלומדים ב- MAKE, וכן יזכו להציג בפני חברי כיתתם את התוצרים והפרויקטים
עליהם עמלו בשיעורים השונים.

מה למשל?