הכשרות צוות

מורים, מדריכים וצוותי חינוך מוזמנים להכשרות בכל תחומי הטכנולוגיה והחדשנות: מייקינג חינוכי, עיצוב מוצג, למידה חדשנית

מה למשל?