תוכנית החשיפה
לסייבר

לכל כיתות ה׳ בעיר

בשיתוף משרד המדע, המתנ"ס ובהובלת אגף החינוך העירוני כחלק מהחזון להפוך את מעלה אדומים לעיר מובילת חדשנות וסייבר.

כל כיתת ה' במעלה אדומים מקבלת קורס חשיפה לסייבר ותכנות במרכז הסייבר העירוני לאורך המחצית השנייה ובהמשך ישיר – בתי ספר המסיימים את התכנית באופן מלא יכולים לפתוח את תחום לימודי הסייבר כתחום מצוינות 5 בלימודי מצוינות קר"ב

הפורמט הוא כזה:

כל כיתה מגיעה ל MAKE.cyber – המרכז למצוינות סייבר (שצמוד לבי"ס צמח השדה הממלכתי) למפגש חשיפה ארוך ומשמעותי עם הצוות המיומן שלנו ובמידת הצורך והרצון, למפגש נוסף.

כל התכנית כולה מסבסדת ע"י אגף חינוך: התכנים, המקום, ההדרכה והשנה כהתייעלות ובאמת מהבנה את הקשיים הכרוכים בשינוע התלמידים – גם מחצית מההסעות ממומנות ע"י אגף חינוך, משמע – ביקור אחד הסעה עלינו, ביקור נוסף (במידה ונספיק) הסעה עליכם.

מה למשל?