מייקינג
בחינוך

מייקינג פדגוגי

בתי ספר אשר משתתפים בתכנית מגיעים למרכז החדשנות להכשרת צוות יחד עם הצוות המקצועי של MAKE. במסגרת התכנית, התלמידים מגיעים למרכז החדשנות, וחווים את אותו החומר הלימודי הנדרש בתכנית הלימודים באופן יצירתי וטכנולוגי, תוך חיזוק מיומנויות החשיבה 'מבעיה לפתרון ', והיכרות עם תוכנות מחשב וטכנולוגיות ייצור חדשניות. התלמידים מעלים פתרונות אפשריים, מפתחים יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא, ובמקביל לומדים תוכנות שיעזרו להם לתכנן חיתוך
 או הדפסה תלת מימדית לצורך מימוש הפרויקט שהם בחרו ליצור ולייצר. מייקינג פדגוגי יכול לקרות כסיכום לנושא נלמד שבית הספר רוצה לחזק את הילדים בו לפני מעבר לנושא חדש, או לחיזוק נושא שצוות ההוראה העלה כי התלמידים מתקשים בהבנתו.


התהליך

פגישה מקדימה
ותיאום ציפיות

הכשרת
צוות

בחירת
נושאים

ביצוע
בפועל

מה למשל?