"On Top"

משולש עיצוב תכלת שמאלי

בשנת תשפ"ב התקיים פיילוט ייחודי בעיר-"און טופ"- תכנית של המרכז לחינוך סייבר
מדובר בתכנית חדשנית העוסקת בפתרון
בעיות דרך מתמטיקה ותתקיים
כחלק מהרחבת מעגל המצוינות בחטיבת הביניים. התכנית פועלת בשיתוף קרן טראמפ, התוכנית העירונית לקידום מצוינות במתמטיקה
MAKE.cyber - והאקדמיה לסייבר מעלה אדומים התכנית היא דו שנתית ופותחה במרכז לחינוך סייבר ובהתאמה לשכבת הגיל הזו. התכנית חדשנית ומרתקת, ופועלת בשיטת PBL ומקדמת חשיבה מתמטית, מיומנויות פתרון בעיות ומקדמת אותן לקראת לימודי מתמטיקה ברמה גבוהה. לתלמידות שתגענה לקו הסיום של התכנית, מובטח המשך ישיר באקדמיה העירונית ללימודי סייבר ודרך סלולה לשירות משמעותי ביחידות טכנולוגיות – קרבי או לאומי.

משולש עיצוב כחול ימני